Värmepump - granneintyg

LÄS MER

Här hittar du som ska anlägga värmepump blankett för granneintyg.

Om du vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme måste du göra en anmälan om installationen.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se