Värmepump - granneintyg

LÄS MER

Här hittar du som ska anlägga värmepump blankett för granneintyg.

Om du vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme måste du göra en anmälan om installationen.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Malin Jakobsson
Miljö- & Byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

0491-29190
malin.jakobsson@hogsby.se