Egensotning

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare ansöka om dispens för att själv sköta sotningen av fastigheten.

Kontakt:
Mönsterås kommun
Räddningstjänsten
Box 54
383 22 Mönsterås

raddningstjansten@monsteras.se