Egensotning

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare ansöka om dispens för att själv sköta sotningen av fastigheten.

Kontakt:

Kontaktcenter kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost

0480-45 75 10

För mer information , se https://rtso.kalmar.se/