Lägenhetsregistret - uppdatera uppgifter

LÄS MER

Här kan du som ägare av flerbostadshus eller specialbostäder med mer än en lägenhet lämna komplettering och uppdatering av uppgifter för lägenhetsregistret.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se