Hushållsavfall - uppehåll i hämtning av sopor, latrin, slam

LÄS MER

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se