Hushållsavfall - kompostering

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare anmäla kompostering av organiskt hushållsavfall från ert hushåll.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Malin Jakobsson
Miljö- & Byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

0491-29190
malin.jakobsson@hogsby.se