Beställning av karta

LÄS MER

Här kan du som privatperson beställa nybyggnadskarta, utdrag ur baskarta eller förenklad nybyggnadskarta.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se