Livsmedelsverksamhet - ändring, upphörande

LÄS MER

Här kan du som har en livsmedelsverksamhet anmäla om ändringar i verksamheten eller att verksamheten upphör.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se