Brandskyddsarbete - bilaga till redogörelse

LÄS MER

Här hittar du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare bilagan till skriftlig redogörelse av systematiskt brandskyddsarbete.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Malin Jakobsson
Miljö- & Byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

0491-29190
malin.jakobsson@hogsby.se