Förskola, fritidshem och skolan - anmälan om drift

LÄS MER

Här kan du som ska starta en verksamhet med allmänpliktiga lokaler, som förskola, fritidshem och skola, göra din anmälan.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se