Kemisk bekämpning - vattentäkt tillstånd

LÄS MER

Här hittar du som yrkesmässigt behöver använda bekämpningsmedel ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning inom skyddsområde för vattentäkt.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Malin Jakobsson
Miljö- & Byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

0491-29190
malin.jakobsson@hogsby.se