Hushållsavfall - gemensam behållare

LÄS MER

Här kan ni som nära grannar eller grannar på var sin sida av en väg ansöka om gemensam behållare för hushållsavfall.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se