Servering alkohol - begäran om återkallelse av tillstånd

LÄS MER

Här kan du begära att ett serveringstillståndet ska återkallas.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Emma Aminder
E-post: emma.aminder@monsteras.se​
Telefon: 0499-170 00 (växel)