Servering alkohol - begäran om återkallelse av tillstånd

LÄS MER

Här kan du begära att ett serveringstillståndet ska återkallas.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Alkoholhandläggare

010-353 70 00 (Växel)