Husbehovstäkt - anmälan

LÄS MER

Här hittar du som tänkt nyttja material på den egna fastigheten för eget behov blankett för anmälan av husbehovstäkt eller sidotag.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se