Djurhållning - anläggning för med mer än 100 djurenheter

LÄS MER

Här kan du som ska starta ett lantbruk med en anläggning för djurhållning med mer än 100 djurenheter anmäla detta.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se