Färdtjänst

LÄS MER

Här kan du som har behov av färdtjänst göra din ansökan.

Kontakt:
Kalmar länstrafik
Kundtjänst serviceresor
010-21 21 021
www.kalmarlanstrafik.se