Riksfärdtjänst

LÄS MER

Här kan du som har behov av riksfärdtjänst göra din ansökan.

Kontakt:
Kalmar Länstrafik, KLT
Kundtjänst serviceresor
010-212 10 21
www.klt.se