God man, förvaltare - anmälan om behov

LÄS MER

 Här kan anmälan om behov av god man eller förvaltare göras.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565085
overformyndare@hogsby.se