Skadeanmälan vid vinterväghållning

LÄS MER

Här kan du som invånare anmäla skador som skett vid vinterväghållning.

För mer information klicka här.

Kontakt:
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Box 500, 577 26 Hultsfred
010-354 20 00
kontaktcenter@hultsfred.se