Utplacering av blomlådor - tillstånd och grannemedgivande

LÄS MER

Här kan du som vill ställa ut blomlådor på din gata, för att skapa en lugnare trafikmiljö, ansöka om tillstånd. I ansökan finns ett granneintyg, minst hälften av de boende längs gatan ska godkänna att blomlådorna placeras ut. 

För mer information klicka här.

Kontakt:
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Box 500, 577 26 Hultsfred
010-354 20 00
kontaktcenter@hultsfred.se