Felanmälan

LÄS MER

Här kan du felanmäla exempelvis gator, belysning, parker och naturområden, nedskräpning m.m. Det går även bra att lämna övriga synpunkter och klagomål inom dessa områden.

Felanmälan räknas som allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av din felanmälan, förutsatt att den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas enligt lag.