Bostadsanpassning - bidrag

LÄS MER

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Lennart Engström
Vård och Omsorg
Högsby kommun
579 80 Högsby

lennart.engstrom@hogsby.se