Bostadsanpassning - bidrag

LÄS MER

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Catrin Gustavsson
Socialförvaltningen
Högsby kommun
579 80 Högsby

catrin.gustavsson@hogsby.se