Ansökan om återställningsbidrag

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare ansöka om bidrag för att återställa fastigheten från anpassningar som gjorts med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Om en hyresgäst fått bostadsanpassningsbidrag och haft anordningar i lägenheten som hyresvärden vill ta bort när hyresgästen flyttar kan hyresvärden söka återställningsbidrag
hos kommunen.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Maria Karlsson
Bostadsanpassningshandläggare
Miljö- och byggförvaltningen
Mönsterås kommun

Telefon: 0499-171 46
Kontakta Maria Karlsson