Återställningsbidrag

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare ansöka om bidrag för att återställa fastigheten från anpassningar som gjorts med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Catrin Gustavsson
Socialförvaltningen
Högsby kommun
579 80 Högsby

catrin.gustavsson@hogsby.se