Ansökan om återställningsbidrag

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare ansöka om bidrag för att återställa fastigheten från anpassningar som gjorts med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Catrin Gustavsson
Socialförvaltningen
Högsby kommun
579 80 Högsby

catrin.gustavsson@hogsby.se