God man, förvaltare, förmyndare - anstånd med redovisning (D)

LÄS MER

Här kan du som god man, förvaltare eller förmyndare anmäla att du är förhindrad att inom föreskriven tid lämna förteckning, årsräkning eller sluträkning till överförmyndaren. Därefter kan överförmyndaren bestämma en ny tid för avlämnandet.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565085
overformyndare@hogsby.se