Bistånd enligt socialtjänstlagen (äldre och funktionshindrade) - Ansökan

LÄS MER

Här kan du som brukare ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Vård och Omsorg
Högsby kommun
579 80 Högsby