Särskilt boende - Ansökan

LÄS MER

Här kan du som brukare eller närstående ansöka om särskilt boende. Vid ansökan ska även inkomst-  och utgiftsuppgifter skickas in.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Vård och Omsorg
Högsby kommun
579 80 Högsby