Bistånd enligt socialtjänstlagen - inkomst- och utgiftsuppgifter 

LÄS MER

Här kan du som brukare lämna in inkomst- och utgiftsuppgifter gällande ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Gunilla Johansson 
Vård och Omsorg
Högsby kommun
579 80 Högsby

gunilla.johansson@hogsby.se