Bistånd enligt socialtjänstlagen (äldre och funktionshindrade) - Inkomst- och utgiftsuppgifter 

LÄS MER

Här kan du som brukare lämna in inkomst- och utgiftsuppgifter gällande ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Sabina Ährlin
Vård och Omsorg
Högsby kommun
579 80 Högsby

sabina.ahrlin@hogsby.se