LSS - insatser enligt 9 §

LÄS MER

Här kan du som brukare eller närstående ansöka om insatser enligt 9 § LSS.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Vård och Omsorg
Högsby kommun
579 80 Högsby