Ekonomiskt bistånd - Självutredning

LÄS MER

Här kan du som söker ekonomiskt bistånd hitta beräkningsunderlag för detta.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Individ- och familjeomsorg
Högsby kommun
579 80 Högsby

Expedition: 0491-291 29
kommun@hogsby.se