Ekonomiskt bistånd - Aktivitetsrapport

LÄS MER

Här kan du som söker ekonomiskt bistånd hitta blanketten för aktivitetsrapport.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Individ- och familjeomsorg
Högsby kommun
579 80 Högsby

Expedition: 010-3566800
kommun@hogsby.se