Explosiva varor

LÄS MER

Här kan du som ska hantera explosiva varor ansöka om tillstånd. Du behöver även skicka in anmälan föreståndare för verksamheten.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Mönsterås kommun
Räddningstjänsten
Box 54
383 22 Mönsterås

raddningstjansten@monsteras.se