Brandfarliga varor - tillstånd hantering

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Mönsterås kommun
Räddningstjänsten
Box 54
383 22 Mönsterås

raddningstjansten@monsteras.se