Medborgarförslag

LÄS MER

Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna medborgarförslag. Förslaget ska gälla frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Varje medborgarförslag får bara behandla ett förslag.
Mer information om medborgarförslaget hittar du på kommunens hemsida.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Servicecenter
Högsby kommun
Kyrkogatan 8
579 80 Högsby

kommun@hogsby.se