Infomentor

LÄS MER

I skolan arbetar vi med individuella utvecklings-planer (IUP) och skriftliga omdömen. Hos oss har vi valt att jobba med verktyget som Infomentor utvecklat. I infomentor kan du följa ditt barns utveckling och lärande och se vilka mål som uppnåtts och vilka utvecklingsområden dit barn har och behöver jobba mer med. Infomentor har också många andra funktioner för kommunikation med hemmen. Frånvaron kan föras här och man kan till exempel lägga upp veckoplaneringar och skicka material. Du kan också som förälder kommunicera med lärarna på skolan.

Kontakt:
Skoladministrationen
Högsby kommun
579 80 Högsby