God man - god man vid jävsituation (L)

LÄS MER

Överförmyndaren ska förordna god man när den som behöver hjälp inte kan företrädas av förmyndare, god man eller förvaltare. 

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565085
overformyndare@hogsby.se