Förmyndare - förteckning över myndling tillgångar och skulder (A)

LÄS MER

Här kan du som förmyndare lämna en förteckning över den underåriges tillgångar och skulder. Du kan även uppge värdet på eventuella fastigheter och aktier.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

0491-293 69
overformyndare@hogsby.se