Installation av oljeavskiljare - anmälan

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare anmäla om installation av oljeavskiljare.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se