Total befrielse från kommunal renhållning - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om befrielse från kommunal renhållning.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se