Livsmedelsanläggning - riskklassificering

LÄS MER

Här kan du som har registrerat en livsmedelsanläggning även fylla i riskklassificeringen.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se