Förskola och fritidshem - Uppsägning av plats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare säga upp en plats inom förskola och fritidshem.

För mer information gå till www.hogsby.se

Tjänsten kräver flerpartssignering. Detta innebär att vid en ansökan måste bägge vårdnadshavarna (under förutsättning att sökande vårdnadshavare inte har ensam vårdnad om barnet) logga in med hjälp av e-legitimation och signera ansökan.

Själva ansökan görs dock av den ena vårdnadshavaren som fyller i och skickar in ansökan. Den andra vårdnadshavaren får då en bekräftelse på ansökan via e-post eller sms (beroende på vilka kontaktuppgifter man angett i ansökan). I bekräftelsemeddelandet finns en länk och när man klickar på denna kommer man till själva ärendet (ansökan) där man då uppmanas att logga in med e-legitimation och signera ansökan.

Det är först efter att bägge vårdnadshavarna signerat ansökan som denna skickas in till kommunens handläggare.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa