Vatten & Renhållning - ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du rapportera din vattenmätarställning via VA-webben. Du kan även se historik om dina fakturor, belopp, din förbrukning i grafer och de abonnemang du har.

När du loggat in som kund hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund kan du:

  • Lämna din vattenavläsning (Får du upp kvittens ”Ej godkänd”, kan det bero på att ditt förväntade värde är för högt eller för lågt. Kontakta kontaktcenter för hjälp.)
  • Se förbrukningshistorik för vatten
  • Anmäla missad tömning av sopkärl
  • Beställa extra tömning av sopkärl, latrin och slamtömning
  • Se vilka abonnemang du har
  • Se vilka dagar dina sopkärl kommer att tömmas
  • Se historik över dina tömningar
  • Se dina fakturor
  • Ytterligare information hittar du när du loggat in.

Saknar du Bank-Id kan du logga in med kundnummer via: minasidor.hultsfred.se/vattenmatarstallning

Personnumret skrivs med hela årtalet (t ex 1964) och utan streck mellan siffrorna.

OBS! Organisationsnummer börjar du alltid med att knappa in två nollor först.

Kan du inte logga in, kan det bero på att ditt personnummer/organisationsnummer inte är registrerat i vårt kundregister. Kontakta kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Hultsfred
kontaktcenter@hultsfred.se
010-354 20 00