Beställning av Högsby kommuns kulturmiljöprogram

LÄS MER
Här kan du beställa Högsby kommuns kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet är uppdelat i två böcker:
  • Del 1 - Fagerhult och Fågelfors socken (331 sidor)
  • Del 2 - Högsby och Långemåla socken (327 sidor)
De bägge böckerna går att köpa separat och kostar då 200 kr/st.

Vid köp av både del 1 & 2 ges ett paketpris om 300 kr för bägge böckerna.

När du har gjort din beställning och betalat för boken/böckerna så finns den/de för avhämtning på Misteln (Bibliotek & Turistbyrå) i Högsby:

Misteln
Storgatan 17
579 30 Högsby

Vill du hellre att vi ska skicka boken/böckerna till dig eller till någon annan av dig angiven adress så går det också bra, det tillkommer då en portokostnad som varierar beroende på hur många böcker du har valt att beställa.  Portokostnaden redovisas i e-tjänsten innan du väljer att gå vidare till betalning.

Vid större beställningar (fler än 6 böcker), kontakta Misteln (Bibliotek & Turistbyrå), Tfn 0491-291 59 för ytterligare information.


Vad är en kulturmiljö?
En kulturmiljö är en miljö som har påverkats av människor och som på något sätt berättar om människors liv. Det kan vara allt från exempelvis fornlämningar i skogen, husgrunder, vägar, gamla byggnader, byar, kyrkor, ståtliga herrgårdar, torp och odlingslandskapet till moderna bostadsmiljöer, industrier, vattenkraftverk, stationsmiljöer och idrottsanläggningar. Ja, med andra ord det mesta som vi ser omkring oss!

Kulturmiljöprogram
Ett kulturmiljöprogram utgör ett samlat kunskapsunderlag om kommunens särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer som belyser kommunens historia från forntid till nutid. De utvalda miljöerna bör ge en bild av områdets historia, representera hela områdets befolkning, och omfatta såväl det säregna som det vanliga eller typiska i kommunen.

Kulturmiljöprogrammet för Högsby kommun är uppbyggt av 21 områdesbeskrivningar. En områdesbeskrivning är en fördjupad beskrivning av av en kulturmiljö. 

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa