God man, förvaltare, förmyndare - samtycke till försäljning av fast egendom (G)

LÄS MER

Här kan du som förmyndare, god man eller förvaltare ansöka om överförmyndarens samtycke för att sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller byte av en bostadslägenhet.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565085
overformyndare@hogsby.se