Ansökan - Bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller byggherre ansöka om bygglov.
Du behöver bygglov om du bland annat ska:

  • bygga nytt
  • bygga till
  • ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer
  • ändra användningen av en byggnad
  • anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plank och murar)

Du kan även behöva bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. För att bygga en friggebod behövs normalt inte bygglov.

Tjänsten kräver flerpartssignering. Detta innebär att vid en ansökan måste bägge sökande (under förutsättning att det finns två sökande) logga in med hjälp av e-legitimation och signera ansökan.

Själva ansökan görs dock av den ena sökanden som fyller i och skickar in ansökan. Den andra sökanden får då en bekräftelse på ansökan via e-post eller sms (beroende på vilka kontaktuppgifter man angett i ansökan). I bekräftelsemeddelandet finns en länk och när man klickar på denna kommer man till själva ärendet (ansökan) där man då uppmanas att logga in med e-legitimation och signera ansökan.

Det är först efter att bägge sökanden signerat ansökan som denna skickas in till kommunens handläggare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa