God man, förvaltare, förmyndare - samtycke till upplåning, borgen med mera (J)

LÄS MER

Här kan du som förmyndare, god man eller förvaltare ansöka om överförmyndarens samtycke gällande:

  • ta upp lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den enskilde sätts i skuld,
  • ingå borgensförbindelse, eller
  • ställa den enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller någon annans förbindelse.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565085
overformyndare@hogsby.se