God man, förvaltare, förmyndare - samtycke till upplåtelse av fast egendom (K)

LÄS MER

Här kan du som förmyndare, god man eller förvaltare ansöka till överförmyndaren om samtycke till inteckning, uthyrning eller annan upplåtelse av fast egendom eller tomträtt.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565085
overformyndare@hogsby.se