Anmälan tak- och fasadtvätt

LÄS MER

Under pågående bevattningsförbudet får verksamheter och privatpersoner inte använda vattenslang eller vattenspridare för vattning. Vattenkanna går bra att använda, men vattna gärna sparsamt ändå. Man får heller inte fylla pooler, tvätta bil eller andra tvättningsarbeten med kommunalt dricksvatten.

Viss användning av dricksvatten under bevattningsförbud kommer tillåtas för verksamheter och privatpersoner som behöver genomföra fasadtvätt och taktvätt inför målningsarbete. Dessa arbeten är anmälningspliktiga och görs via e-tjänsten.

Andra arbeten än ovan nämnda användningsområden som kräver kommunalt dricksvatten är tillståndspliktiga och görs via: https://minasidor.hogsby.se/dispens_vattenforbud

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa