God man, förvaltare - ansökan till Kronofogden om jämkning gällande arvodeskostnad

LÄS MER

Då huvudmannen är föremål för exekutiva åtgärder, kan den gode mannen eller förvaltaren ansöka till Kronofogden om tillägg på normalbeloppet på grund av arvode till ställföreträdare. 

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565085
overformyndare@hogsby.se