Ansökan om stöd för sommarlovsaktiviteter 2021

LÄS MER

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att dela ut bidrag till kommunerna för att genomföra kostnadsfria lovaktiviteter. Syftet med satsningen är att många barn och unga under pandemin har fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar. Som förening eller studieförbund har du nu möjligheten att skicka in din ansökan om bidrag till lovaktiviteter.

Högsby kommun kommer att genomföra vissa aktiviteter men vill bjuda in fler organisationer att hjälpa till. De statliga medlen är ett ekonomiskt bidrag för att flera organisationer ska kunna anordna lovaktiviteter.

Aktiviteter som anordnas ska:

  • Rikta sig till barn och unga i åldrarna 6 - 15 år
  • Vara avgiftsfria för deltagarna
  • Genomföras på ett smittsäkert sätt
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund

Aktiviteterna genomförs så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande och får därför inte vara behovsprövade. Det behöver inte vara nya och oprövade aktiviteter, det går jättebra med er egen ordinarie verksamhet men den måste vara kostnadsfri och smittsäkert för deltagaren.

Vill din förening eller ditt studieförbund vara med och skapa roliga, spännande mötesplatser för kommunens barn under loven? Tveka inte att ansök!

OBS! Sista dag för ansökan till aktiviteter är den 31 maj 2021!

Sista dag för redovisning av stöd till lovaktiviteten är 31 september 2021. Redovisning görs i separat blankett som skickas ut efter beviljat stöd.

Redovisning ska innehålla redovisning om följande:

  • Vilka aktiviteter som har genomförts och hur aktiviteterna förhåller sig till bidragets syfte
  • Antalet flickor och pojkar 6-15 år (6-9 år, 10-12 år och 13-15 år) som deltagit i lovaktiviteterna.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa