Begäran om registerutdrag enligt GDPR

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som privatperson begära ut information avseende de personuppgifter som finns lagrad om dig, ditt barn eller den du företräder, i våra system, t ex namn, adress, personnummer, enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa