Prövning - Ämnen inom introduktionsprogram samt kurser på vuxenutbildning och SFI.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Prövning

Här kan du ansöka om prövning i ett eller flera ämnen inom introduktionsprogram samt kurser på vuxenutbildning och SFI. Prövningstillfällen förekommer endast under tre olika veckor på höst- respektive vårterminen.

Prövningstillfällen - Hösttermin: v. 40, 45 och 50
Prövningstillfällen - Vårtermin: v. 10 och 16 

OBS! Ansökan om prövning ska ske minst tre veckor innan önskad provperiod!

Vad är en prövning?

En prövning innebär att du på egen hand läser in den aktuella kursen och examinerar dina kunskaper. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer eller praktiska redovisningar. Det sammanlagda resultatet av dessa uppgifter/prov utgör ditt betyg.

En prövning innebär studier på egen hand utan handledning från lärare. För den som redan har ett godkänt betyg i kursen från gymnasiet är prövning det enda sättet att höja ett betyg. Många som helt saknar betyg i en gymnasiekurs eller fått underkänt, ett F, i någon kurs använder sig också av prövning.

Vi behandlar din ansökan och skickar ut ett besked till dig. Blir ansökan beviljad skickar vi ut information till dig och meddelar läraren som tar kontakt med dig, varpå ni gör en planering tillsammans.

OBS! Är du ej elev vid skolan så kostar varje enskild prövning 500 kr!

Prövning inom Vuxenutbildningen (Komvux och SFI)

Inom Vuxenutbildningen kostar en prövning 500 kr per kurs. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället.

Vi behandlar din ansökan och skickar ut ett besked till dig. Blir ansökan beviljad skickar vi ut information till dig med en länk till en betalningstjänst, där du kan betala prövningsavgiften antingen med kort eller Swish. När avgiften är betald meddelar vi läraren som tar kontakt med dig och ni gör en planering tillsammans.

Undantag: Om du har läst en kurs och har fått betyget F kan du genomföra en prövning kostnadsfritt eller om du inte har läst denna kursen tidigare.

OBS!

  • Det är inte tillåtet att på egen hand kontakta lärare angående prövning!
  • Anmälan är bindande!
  • Återbetalning sker ej!

Prövning av ämnen inom introduktionsprogrammet genomförs vid grundskolan.

Prövning av ämnen inom ett gymnasieprogram eller vuxenutbildning och SFI genomförs vid gymnasieskolan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa